AC DC 可配置电源模块

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
XG7 XG7 Excelsys Technologies Ltd powerMods 293 692.02 订购
XGF XGF Excelsys Technologies Ltd powerMods 247 741.37 订购
XGK XGK Excelsys Technologies Ltd powerMods 328 836.57 订购
XGJ XGJ Excelsys Technologies Ltd powerMods 170 836.57 订购
XGH XGH Excelsys Technologies Ltd powerMods 61 836.57 订购
XGL XGL Excelsys Technologies Ltd powerMods 44 836.57 订购
XGT XGT Excelsys Technologies Ltd powerMods 431 857.64 订购
XGR XGR Excelsys Technologies Ltd powerMods 389 857.64 订购
XG8 XG8 Excelsys Technologies Ltd powerMods 189 877.87 订购
XGQ XGQ Excelsys Technologies Ltd powerMods 107 913.85 订购
XGN XGN Excelsys Technologies Ltd powerMods 59 913.85 订购
XG3 XG3 Excelsys Technologies Ltd powerMods 980 932.4 订购
XG5 XG5 Excelsys Technologies Ltd powerMods 593 932.4 订购
XG2 XG2 Excelsys Technologies Ltd powerMods 432 932.4 订购
XG4 XG4 Excelsys Technologies Ltd powerMods 411 932.4 订购
XG1 XG1 Excelsys Technologies Ltd powerMods 170 932.4 订购
XG3C XG3C Excelsys Technologies Ltd powerMods 104 1002.75 订购
XG4C XG4C Excelsys Technologies Ltd powerMods 78 1002.75 订购
CMB CMB Excelsys Technologies Ltd CoolX™600 NFF 31 711.41 订购
XG5C XG5C Excelsys Technologies Ltd powerMods 46 1002.75 订购
XG2C XG2C Excelsys Technologies Ltd powerMods 26 1002.75 订购
C050S05 C050S05 Sanken 标准 131 297.85 订购
C150S12 C150S12 Sanken 标准 143 404.6 订购
C050S24 C050S24 Sanken 标准 136 297.85 订购
C050S12 C050S12 Sanken 标准 134 297.85 订购
C150S05 C150S05 Sanken 标准 143 404.6 订购
XGFC XGFC Excelsys Technologies Ltd powerMods 26 811.51 订购
XGA XGA Excelsys Technologies Ltd powerMods 43 699.16 订购
XGE XGE Excelsys Technologies Ltd powerMods 80 622.23 订购
XGB XGB Excelsys Technologies Ltd powerMods 37 699.16 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网