USB,DVI,HDMI 连接器 - 适配器

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
SCRU-01 SCRU-01 Samtec Inc. 标准 1447 61.18 订购
SCRU-02 SCRU-02 Samtec Inc. 标准 791 61.18 订购
17-200001 17-200001 Conec 标准 2098 66.01 订购
17-200161 17-200161 Conec 标准 891 92.12 订购
PXP6042/A PXP6042/A Bulgin Buccaneer® 6000 299 108.08 订购
PX0842/A PX0842/A Bulgin Buccaneer® 1986 114.24 订购
PX0842/B PX0842/B Bulgin Buccaneer® 1025 114.24 订购
PX0848/A PX0848/A Bulgin Buccaneer® 510 115.78 订购
PX0848/B PX0848/B Bulgin Buccaneer® 108 115.78 订购
EHUSBBABX EHUSBBABX Switchcraft Inc. EH 704 116.76 订购
EHUSBABBX EHUSBABBX Switchcraft Inc. EH 249 124.81 订购
DCP-HDMIT-F DCP-HDMIT-F Switchcraft Inc. 标准 167 125.16 订购
EHUSBBABXPKG EHUSBBABXPKG Switchcraft Inc. EH 201 128.17 订购
MUSB-A311-30 MUSB-A311-30 Amphenol Commercial Products MUSB 940 142.52 订购
MUSB-C311-30 MUSB-C311-30 Amphenol Commercial Products MUSB 1063 143.15 订购
17-200601 17-200601 Conec 标准 178 145.18 订购
09454521901 09454521901 HARTING Har-Port® 995 151.55 订购
09454521902 09454521902 HARTING Har-Port® 924 160.3 订购
MUSB-C211-30 MUSB-C211-30 Amphenol Commercial Products MUSB 288 165.41 订购
17-200611 17-200611 Conec 标准 128 237.23 订购
USBF21NSCC USBF21NSCC Amphenol PCD USBF TV 156 303.94 订购
A-USB-4 A-USB-4 Assmann WSW Components 标准 318 22.33 订购
A-USB-1 A-USB-1 Assmann WSW Components 标准 216 22.33 订购
A-USB-5 A-USB-5 Assmann WSW Components 标准 177 22.33 订购
UR024-000-UP UR024-000-UP Tripp Lite 标准 130 42.42 订购
P164-000 P164-000 Tripp Lite 标准 223 78.05 订购
AB567 AB567 Assmann WSW Components 标准 427 79.17 订购
DCP-USBBB-USBA DCP-USBBB-USBA Conxall/Switchcraft Data-Con-X® 101 87.85 订购
P162-000 P162-000 Tripp Lite 标准 884 99.54 订购
EHUSBAAX EHUSBAAX Switchcraft Inc. EH 214 105 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网