PMIC - LED 驱动器

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
AL5802-7 AL5802-7 Diodes Incorporated 标准 78000 0.695 订购
AL5802-7 AL5802-7 Diodes Incorporated 标准 80001 2.52 订购
AL5802-7 AL5802-7 Diodes Incorporated 标准 80001 2.52 订购
BCR421UW6Q-7 BCR421UW6Q-7 Diodes Incorporated 汽车级,AEC-Q101 2100090000 0.89 订购
BCR421UW6Q-7 BCR421UW6Q-7 Diodes Incorporated 汽车级,AEC-Q101 2147483647 3.22 订购
BCR421UW6Q-7 BCR421UW6Q-7 Diodes Incorporated 汽车级,AEC-Q101 2147483647 3.22 订购
AL5801W6-7 AL5801W6-7 Diodes Incorporated 标准 24000 1.194 订购
AL5801W6-7 AL5801W6-7 Diodes Incorporated 标准 24354 3.5 订购
AL5801W6-7 AL5801W6-7 Diodes Incorporated 标准 24354 3.5 订购
AL5809-30P1-7 AL5809-30P1-7 Diodes Incorporated 标准 15000 1.221 订购
AL5809-30P1-7 AL5809-30P1-7 Diodes Incorporated 标准 15875 3.57 订购
AL5809-30P1-7 AL5809-30P1-7 Diodes Incorporated 标准 15875 3.57 订购
AP3036BKTR-G1 AP3036BKTR-G1 Diodes Incorporated 标准 12000 1.308 订购
AP3036BKTR-G1 AP3036BKTR-G1 Diodes Incorporated 标准 13150 3.78 订购
AP3036BKTR-G1 AP3036BKTR-G1 Diodes Incorporated 标准 13150 3.78 订购
AP5724WG-7 AP5724WG-7 Diodes Incorporated 标准 30000 1.411 订购
AP5724WG-7 AP5724WG-7 Diodes Incorporated 标准 30970 4.13 订购
AP5724WG-7 AP5724WG-7 Diodes Incorporated 标准 30970 4.13 订购
ZXSC310E5TA ZXSC310E5TA Diodes Incorporated 标准 39000 1.523 订购
ZXSC310E5TA ZXSC310E5TA Diodes Incorporated 标准 40745 4.06 订购
AL5812MP-13 AL5812MP-13 Diodes Incorporated 标准 150007500 2.03 订购
AL5812MP-13 AL5812MP-13 Diodes Incorporated 标准 171807500 5.39 订购
AL5812MP-13 AL5812MP-13 Diodes Incorporated 标准 171807500 5.39 订购
HV9910CLG-G HV9910CLG-G Microchip Technology 标准 9600 2.279 订购
HV9910CLG-G HV9910CLG-G Microchip Technology 标准 11918 2.94 订购
HV9910CLG-G HV9910CLG-G Microchip Technology 标准 11918 2.94 订购
TLC59731DR TLC59731DR Texas Instruments EasySet™ 750010000 2.363 订购
TLC59731DR TLC59731DR Texas Instruments EasySet™ 845610001 6.44 订购
TLC59731DR TLC59731DR Texas Instruments EasySet™ 845610001 6.44 订购
TPS61169DCKR TPS61169DCKR Texas Instruments 标准 15000 2.442 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网