PMIC - LED 驱动器

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
AL5802-7 AL5802-7 Diodes Incorporated 标准 78000 0.695 订购
AL5802-7 AL5802-7 Diodes Incorporated 标准 80001 2.52 订购
AL5802-7 AL5802-7 Diodes Incorporated 标准 80001 2.52 订购
BCR421UW6Q-7 BCR421UW6Q-7 Diodes Incorporated 汽车级,AEC-Q101 2100090000 0.89 订购
BCR421UW6Q-7 BCR421UW6Q-7 Diodes Incorporated 汽车级,AEC-Q101 2147483647 3.22 订购
BCR421UW6Q-7 BCR421UW6Q-7 Diodes Incorporated 汽车级,AEC-Q101 2147483647 3.22 订购
AL5801W6-7 AL5801W6-7 Diodes Incorporated 标准 24000 1.194 订购
AL5801W6-7 AL5801W6-7 Diodes Incorporated 标准 24354 3.5 订购
AL5801W6-7 AL5801W6-7 Diodes Incorporated 标准 24354 3.5 订购
AL5809-30P1-7 AL5809-30P1-7 Diodes Incorporated 标准 15000 1.221 订购
AL5809-30P1-7 AL5809-30P1-7 Diodes Incorporated 标准 15875 3.57 订购
AL5809-30P1-7 AL5809-30P1-7 Diodes Incorporated 标准 15875 3.57 订购
AP3036BKTR-G1 AP3036BKTR-G1 Diodes Incorporated 标准 12000 1.308 订购
AP3036BKTR-G1 AP3036BKTR-G1 Diodes Incorporated 标准 13150 3.78 订购
AP3036BKTR-G1 AP3036BKTR-G1 Diodes Incorporated 标准 13150 3.78 订购
AP5724WG-7 AP5724WG-7 Diodes Incorporated 标准 30000 1.411 订购
ZXSC310E5TA ZXSC310E5TA Diodes Incorporated 标准 39000 1.523 订购
ZXSC310E5TA ZXSC310E5TA Diodes Incorporated 标准 40745 4.06 订购
AL5812MP-13 AL5812MP-13 Diodes Incorporated 标准 150007500 2.03 订购
AL5812MP-13 AL5812MP-13 Diodes Incorporated 标准 171807500 5.39 订购
AL5812MP-13 AL5812MP-13 Diodes Incorporated 标准 171807500 5.39 订购
HV9910CLG-G HV9910CLG-G Microchip Technology 标准 9600 2.279 订购
HV9910CLG-G HV9910CLG-G Microchip Technology 标准 11918 2.94 订购
HV9910CLG-G HV9910CLG-G Microchip Technology 标准 11918 2.94 订购
TLC59731DR TLC59731DR Texas Instruments EasySet™ 750010000 2.363 订购
TLC59731DR TLC59731DR Texas Instruments EasySet™ 845610001 6.44 订购
TLC59731DR TLC59731DR Texas Instruments EasySet™ 845610001 6.44 订购
TPS61169DCKR TPS61169DCKR Texas Instruments 标准 15000 2.442 订购
TPS61169DCKR TPS61169DCKR Texas Instruments 标准 16109 6.65 订购
TPS61169DCKR TPS61169DCKR Texas Instruments 标准 16109 6.65 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网