PMIC - 热插拔控制器

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
TPS25200DRVR TPS25200DRVR Texas Instruments 标准 33000 3.544 订购
TPS25200DRVR TPS25200DRVR Texas Instruments 标准 33489 9.66 订购
TPS25200DRVR TPS25200DRVR Texas Instruments 标准 33489 9.66 订购
TPS25921ADR TPS25921ADR Texas Instruments 标准 2500 3.78 订购
TPS25921ADR TPS25921ADR Texas Instruments 标准 2915 10.29 订购
TPS25921ADR TPS25921ADR Texas Instruments 标准 2915 10.29 订购
TPS259241DRCR TPS259241DRCR Texas Instruments 标准 6000 4.851 订购
TPS259241DRCR TPS259241DRCR Texas Instruments 标准 9049920 11.06 订购
TPS259241DRCR TPS259241DRCR Texas Instruments 标准 9049920 11.06 订购
TPS25942ARVCR TPS25942ARVCR Texas Instruments 标准 150006000 5.907 订购
TPS25942ARVCR TPS25942ARVCR Texas Instruments 标准 168216001 14.35 订购
TPS25942ARVCR TPS25942ARVCR Texas Instruments 标准 168216001 14.35 订购
TPS25944LRVCR TPS25944LRVCR Texas Instruments 标准 3000 5.907 订购
TPS25944LRVCR TPS25944LRVCR Texas Instruments 标准 4390 14.35 订购
TPS25944LRVCR TPS25944LRVCR Texas Instruments 标准 4390 14.35 订购
TPS2421-2DDAR TPS2421-2DDAR Texas Instruments 标准 20000 6.694 订购
TPS2421-2DDAR TPS2421-2DDAR Texas Instruments 标准 21361 16.24 订购
TPS2421-2DDAR TPS2421-2DDAR Texas Instruments 标准 21361 16.24 订购
TPS25910RSAR TPS25910RSAR Texas Instruments 标准 30003000 7.088 订购
TPS25910RSAR TPS25910RSAR Texas Instruments 标准 63825995 17.22 订购
TPS25910RSAR TPS25910RSAR Texas Instruments 标准 63825995 17.22 订购
HIP1020CKZ-T HIP1020CKZ-T Intersil 标准 3000 7.466 订购
HIP1020CKZ-T HIP1020CKZ-T Intersil 标准 5107 16.8 订购
HIP1020CKZ-T HIP1020CKZ-T Intersil 标准 5107 16.8 订购
TPS2590RSAR TPS2590RSAR Texas Instruments 标准 12000 7.875 订购
TPS2590RSAR TPS2590RSAR Texas Instruments 标准 13545 19.11 订购
TPS2590RSAR TPS2590RSAR Texas Instruments 标准 13545 19.11 订购
TPS2491DGSR TPS2491DGSR Texas Instruments 标准 10000 8.4 订购
TPS2491DGSR TPS2491DGSR Texas Instruments 标准 11464 20.23 订购
TPS2491DGSR TPS2491DGSR Texas Instruments 标准 11464 20.23 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 +86-755-8322-2096

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

华诺星科技,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

+86-755-8322-2096

新闻

了解华诺星科技最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网